Cam's med school graduation in KC 2003 - gailperna